ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำเเละพัฒนาระบบเเผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
22 เม.ย. 2563
2 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
30
03 เม.ย. 2563
3 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
19 มี.ค. 2563
4 แบบ บก01 ราคากลางถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายนาในบ้าน ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
13 พ.ย. 2562
5 แบบ บก01 ราคากลางถนน คสล สายดงกระถิก หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
13 พ.ย. 2562
6 แบบ บก01 ราคากลางถนน คสล ซอยทรัพย์สว่าง ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
13 พ.ย. 2562
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายนาในบ้าน ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
13 พ.ย. 2562
8 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สายดงกระถิก หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
13 พ.ย. 2562
9 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยทรัพย์สว่าง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
13 พ.ย. 2562
10 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายนาในบ้าน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
13 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37