เรื่อง : ประกาศคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
             รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย ได้ประกาศจัดทำคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน จำนวน 50 กระบวนงาน
        ดังเอกสารแนบท้ายนี้
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
08 ก.ย. 2558
2 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
08 ก.ย. 2558
3 การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
85
08 ก.ย. 2558
4 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
08 ก.ย. 2558
5 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
08 ก.ย. 2558
6 การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
90
08 ก.ย. 2558
7 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
08 ก.ย. 2558
8 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
74
08 ก.ย. 2558
9 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
08 ก.ย. 2558
10 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
79
08 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5