ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามโครงการกำกับติดตาม และพัฒนามาตรฐานเครื่องมือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
11 มิ.ย. 2563
2 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย ดาวน์โหลดเอกสาร
147
27 ม.ค. 2563
3 การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามโครงการกำกับติดตาม และพัฒนามาตรฐานเครื่องมือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
146
15 พ.ย. 2561
4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
11 ต.ค. 2561
5 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล สายดอนขี้อ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
141
22 ส.ค. 2561
6 เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านนายหน่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
22 ส.ค. 2561
7 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
156
08 ม.ค. 2561
8 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องจากประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเรื่อง ฝนตกหนัก ดาวน์โหลดเอกสาร
135
07 พ.ย. 2560
9 ประกาศ รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
266
03 พ.ย. 2560
10 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
14 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9