ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามโครงการกำกับติดตาม และพัฒนามาตรฐานเครื่องมือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
15 พ.ย. 2561
2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
11 ต.ค. 2561
3 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล สายดอนขี้อ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
32
22 ส.ค. 2561
4 เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านนายหน่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
22 ส.ค. 2561
5 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
08 ม.ค. 2561
6 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องจากประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเรื่อง ฝนตกหนัก ดาวน์โหลดเอกสาร
47
07 พ.ย. 2560
7 ประกาศ รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
03 พ.ย. 2560
8 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
14 ก.ค. 2560
9 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
14 ก.ค. 2560
10 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สามกระทาย ดาวน์โหลดเอกสาร
61
21 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8