......ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบรหารส่วนตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...... การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานข..: อ่าน 65 คน การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือ..: อ่าน 148 คน การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานข..: อ่าน 147 คน รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ: อ่าน 122 คน เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล สายดอนขี้อ้าย: อ่าน 141 คน เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านนา..: อ่าน 127 คน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์: อ่าน 156 คน
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
กฎหมาย/ระเบียบ
 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร